เลือกมหาวิทยาลัยของท่าน

Logo Img
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
เปิดระบบวันที่ : 1/7/2567 - 28/2/2568
สถานะ : เปิดระบบ
หมายเหตุ : -
ลงทะเบียนใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบ

Logo Img
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
เปิดระบบวันที่ : 12/1/2566 - 4/12/2566
สถานะ : ปิดระบบ
หมายเหตุ : -
เข้าสู่ระบบ